بانو بهار غفار زاده و بانو نیلوفر کیارستمی

بانو بهار غفار زاده و بانو نیلوفر کیارستمی

سفیران پوشش ایرانی

اولین سفیران پوشش ایرانی ، اسلامی می باشند که همکاری خود را از سال هزار و سیصد نود و پنج با برند "ابرادیزاین" آغاز نموده و خود را متعهد نموده اند به آشنایی با تاریخ و فرهنگ پوشش ایران و جهان ، فرهنگ البسه مسلمانان ، موازین دینی ، سلامت روحی ، روانی و اخلاقی و نیز متعهد به ترویج مد داخلی و خود مبلغ مد اسلامی ، ایرانی در سطح جامعه باشند.